Diagnostyka i leczenie dzieci chorych.
Opieka nad dziećmi zdrowymi w tym szczepienia ochronne.

Pacjenci przyjmowani są, po uprzedniej rejestracji, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-18.00.

Rejestracja w godzinach  7.45-17.45.
tel. 12-633 21 97, 12-633 32 63
W Poradni przyjmują:

Anna Zajączkowska – lek. pediatra specjalista medycyny rodzinnej
Ewa Wawszczyk – lekarz pediatra

Udzielamy świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie – umowa z NFZ, częściowo odpłatnie i odpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.