Udzielamy świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie – umowa z NFZ, częściowo odpłatnie i odpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Diagnostyka i leczenie
Profilaktyka
Programy prozdrowotne

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00
(w uzasadnionych przypadkach wizyty domowe).

Rejestracja w godzinach  7.45-17.45.
tel. 12-633 21 97, 12-633 32 63

Małgorzata Dębicka
Małgorzata Głuszek
Barbara Jakubowska
Danuta Karkula

Pacjentów przyjmują:

Anna Zajączkowska – lek. pediatra specjalista medycyny rodzinnej
Aneta Wężowska-Bahr – lek. chorób wewnętrznych specjalista medycyny rodzinnej
Beata Sadowska-Jankowicz – lek. chorób wewnętrznych specjalista medycyny rodzinnej
Zofia Kuzior – lek. chorób wewnętrznych specjalista medycyny rodzinnej
Anna Mielec-Gąsior – lek. specjalista medycyny rodzinnej
Grzegorz Żabicki – lek. chorób wewnętrznych i medycyny pracy