Gabinet Zabiegowy

 • specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego Lucyna Gibała

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.
W Gabinecie Zabiegowym wykonujemy:

 • badania EKG
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • pobór krwi
 • opatrunki
 • zastrzyki
 • szczepienia

Pobieranie materiału biologicznego do badań laboratoryjnych w godzinach 8.00-9.45
zabiegi 10.30-17.45

Punkt Szczepień czynny w godz. 8.00-10.00 oraz 14.00-16.00

 • mgr pielęgniarstwa Halina Struska-Depowska

W naszej przychodni zatrudniamy wykwalifikowane i doświadczone pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, które mają za zadanie sprawować opiekę nad pacjentem odpowiednią do jego potrzeb. W ramach swojej działalności pielęgniarka wykonuje:

 • opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi
 • czynności pielęgnacyjne, higieniczne
 • pielęgnacja i wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarzy
 • pobieranie materiału do badań
 • pomiar ciśnienia
 • pomaga w czynnościach rehabilitacyjnych
 • realizuje programy profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia

Godziny pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych:

 • Praca w terenie: od poniedziałku do piątku 8.00-18.00
 • Gabinet: od poniedziałku do piątku 10.00-12.00 oraz 14.00-16.00
 • w uzasadnionych przypadkach – wizyty domowe

Pielęgniarki:

Janina Marszał
Marianna Musiałek
Elżbieta Nowak
Krystyna Tokarczyk
Ewa Tylek

Udzielamy świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie – umowa z NFZ, częściowo odpłatnie i odpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.